Eng/Viet
 • Nhiệm vụ: Đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, hỗ trợ doanh nghiệp trong các dự án về tài chính, ngân hàng.
 • Ngành nghề đào tạo: đào tạo ngành Tài chính Ngân hàng bậc Đại học, Cao đẳng.
 • Nhiệm vụ: Đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, hỗ trợ doanh nghiệp trong các dự án về quản lý sản xuất và quản lý kinh doanh.
 • Ngành nghề đào tạo: đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh bậc Đại học, Cao đẳng.
 • Nhiệm vụ: Đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, hỗ trợ doanh nghiệp trong các dự án về đào tạo tiếng Anh.
 • Ngành nghề đào tạo: đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh bậc Đại học, Cao đẳng.
 • Nhiệm vụ: Đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, hỗ trợ doanh nghiệp trong các dự án về công nghệ thông tin.
 • Ngành nghề đào tạo: đào tạo ngành Công nghệ thông tin bậc Đại học, Cao đẳng và Trung cấp.
 • Nhiệm vụ: Đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, hỗ trợ doanh nghiệp trong các dự án về kế toán, kiểm toán.
 • Ngành nghề đào tạo: đào tạo ngành Kế toán bậc Đại học, Cao đẳng và Trung cấp.
 • Nhiệm vụ: Đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, hỗ trợ doanh nghiệp trong các dự án về du lịch, team building.
 • Ngành nghề đào tạo: đào tạo ngành Quản trị du lịch bậc Đại học, Cao đẳng và Trung cấp.
 • Nhiệm vụ: Đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp trong các dự án về xây dựng.
 • Ngành nghề đào tạo: đào tạo ngành Xây dựng bậc Trung cấp.
 • Nhiệm vụ: Đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp trong các dự án về chăm sóc sức khỏe.
 • Ngành nghề đào tạo: đào tạo ngành Điều dưỡng bậc Trung cấp.
HOTLINE

Tư vấn trực tuyến
Nếu bạn có thắc mắc về chúng tôi vui lòng điền vào ô bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 24h
Họ và tên
Email
Tiêu đề
Nội dung
Thư viện hình ảnh

Sự kiện
Kết quả thi học kỳ 2 - Năm học: 2015 -2016 (Các lớp chính quy tại trường)
Thời khóa biểu các lớp liên thông, văn bằng 2 ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh
Lịch thi tốt nghiệp tại trường năm 2016