Eng/Viet
  • Là ngành học về bản lĩnh nghề nghiệp và kiến thức về hệ thống kế toán, kiểm toán, thuế và luật.
  • Hệ đào tạo: Đại học, Cao đẳng & Trung cấp.
   

 

NGÀNH KẾ TOÁN

Mục tiêu đào tạo

Là ngành học giúp sinh viên phát triển kỹ năng, đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp và cung cấp kiến thức vững chắc về hệ thống kế toán, kiểm toán, thuế và luật pháp liên quan đến kế toán-tài chính.
 
Bạn sẽ được học về hệ thống chuẩn mực kế toán, cách đọc hiểu và xây dựng các bản báo cáo tình chính, các chính sách thuế, cách dự toán, phân bổ ngân sách và quản lý kế hoạch tài chính doanh nghiệp một cách hiệu quả. Sau khi hoàn tất chương trình Cử Nhân Đại Học, bạn sẽ có thể tự tin làm các công việc kế toán, kiểm soát nội bộ, quản lý tài chính trong tất cả các loại hình doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế.
 

Hệ đào tạo

Cao đẳng - Mã ngành: C340301

Đại học - Mã ngành: D340301

Trung cấp - Mã ngành: 42340303

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, bạn có thể đảm nhiệm công tác ở mọi loại hình doanh nghiệp mà mình yêu thích. Một số vị trí công tác ở các lĩnh vực cụ thể như sau:

  • Các vị trí công việc kế toán tại các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực SXKD: sản xuất, thương mại, xây lắp, dịch vụ, xuất nhập khẩu.
  • Vị trí kế toán tổng hợp, nhân viên phân tích và quản lý tài chính, cũng như các vị trí quản lý liên quan đến kế toán, tài chính khác tại các doanh nghiệp. 
  • Vị trí công việc tại các tổ chức kế toán kiểm toán, các vị trí công việc liên quan đến hoạt động kiểm soát nội bộ, đặc biệt trong các bộ phận Kế toán Kiểm toán, kiểm soát nội bộ, các tổ chức tư vấn tài chính, đầu tư, tư vấn rủi ro,...
  • Làm việc tại các tổ chức tư vấn và cung cấp dịch vụ cao cấp ngành kế toán và thuế cũng như tại các cơ quan nghiên cứu, tổ chức đào tạo.
  • Bạn cũng có thể tiếp tục việc học tập, nghiên cứu và trở thành giảng viên Đại Học các môn liên quan đến Kế Toán – Kiểm Toán.
HOTLINE

Tư vấn trực tuyến
Nếu bạn có thắc mắc về chúng tôi vui lòng điền vào ô bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 24h
Họ và tên
Email
Tiêu đề
Nội dung
Thư viện hình ảnh

Sự kiện
Kết quả thi học kỳ 2 - Năm học: 2015 -2016 (Các lớp chính quy tại trường)
Thời khóa biểu các lớp liên thông, văn bằng 2 ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh
Lịch thi tốt nghiệp tại trường năm 2016