ARENDT CHỐNG LẠI HEIDEGGER

Ngày 17 tháng 8 năm 2019, bà Nguyễn Thị Từ Huy đã có buổi nói chuyện với chủ đề : ARENDT CHỐNG LẠI HEIDEGGER. Đây là một tọa đàm thuộc chương trình Gặp gỡ & Đối thoại được tổ chức tại Salon Văn Hoá Cà Phê Thứ Bảy. Buổi nói chuyện đã khai thác một vài khía cạnh đối lập trong tư tưởng của hai triết gia nối tiếng của thế kỷ XX - Arendt và Heidegger.
Chủ trì :      Dịch giả Hiếu Tân.
Thời gian:    9:00-11:30 thứ Bảy, ngày 17/08/2019.
Địa điểm :   Salon Văn Hoá Cà Phê Thứ Bảy, 38 Võ Văn Tần, Quận 3.

 

 

Xem toàn bộ video tại đây

Bài viết liên quan

 

.