CÁC CÁCH TIẾP CẬN NHỮNG NỀN VĂN MINH CHÂU Á

8h30-11h30, Ngày 18/6/2019, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Viện Hợp Tác Nghiên Cứu Quốc tế, thuộc Đại học Thái Bình Dương phối hợp cùng Viện SocialLife và Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề " Các cách tiếp cận nền văn minh Châu Á " do diễn giả GS.TS Andrew Goble từ Khoa Lịch sử, Đại học Oregon, Hoa Kỳ trình bày.

Diễn giảAndrew Goble.

 

Andrew Goble là Giáo sư lịch sử Nhật Bản tại Khoa Lịch sử, Đại học Oregon. Ông là giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Waseda và Đại học Michigan. Ông là học giả trao đổi của Hiệp hội học giả trao đổi khoa học Nhật Bản, Quỹ học giả trao đổi của Nhật Bản và nhận được nhiều giải thưởng danh giá khác. Hướng nghiên cứu của ông liên quan đến lịch sử y học và xã hội Nhật Bản thời phong kiến và giai đoạn tiền hiện đại tại Nhật Bản, Văn minh Đông Á, Phật giáo và xã hội Nhật Bản thời phong kiến.

 

Ông ấy là tác giả và đồng biên tập của các công trình sau đây Confluence of Medicine in Medieval Japan: Buddhist Healing, Chinese Knowledge, Islamic Formulas, and Wounds of War (Hawaii, 2011); Tools of Culture: Japan’s Cultural, Intellectual, Medical, and Technological Contacts in East Asia, 1000s-1500s (Association for Asian Studies, 2009); Currents in Japanese Medieval History: Essays in Honor of Jeffrey P. Mass (Figueroa, 2008); Kenmu: Go-Daigo Revolution (Harvard, 1997); và tác giả của nhiều bài báo cùng ấn phẩm khoa học khác . Hiện nay Goble đang thực hiện cuốn sách về nguồn gốc văn hóa y học  tiền hiện đại Nhật Bản.  

 

Chủ đề tọa đàm: Các cách tiếp cận những nền văn văn Châu Á

Dịch giả: Nguyễn Thị Minh

Buổi tọa đàm đã đưa ra một số cách tiếp cận và nền tảng tri thức cho việc tìm hiểu về văn minh Châu Á. Ngoài ra, Diễn giả cũng xem xét một số vấn đề như: bối cảnh lịch sử của khái niệm văn minh Châu Á; bối cảnh lịch sử thế giới của văn minh Châu Á; các khía cạnh về địa lý, tiếp xúc và ngôn ngữ trong nội bộ các nước Châu Á, các yếu tố triết học, bao gồm văn hóa Phật giáo đặc thù và các ý niệm về tính tương đối và tính đa dạng; cùng các ý niệm về cá nhân và xã hội.

 

 

  

 

Bài viết liên quan

 

.