Tuyển dụng

Trường Đại học Thái Bình Dương và Viện Hợp Tác Nghiên Cứu Quốc Tế chào đón các ứng viên đáp ứng được yêu cầu giảng dạy và nghiên cứu của Trường và Viện

Yêu cầu:

-Trình độ Tiến sĩ

-Ngoại ngữ: sử dụng ít nhất một ngoại ngữ trong các hoạt động chuyên môn (giảng dạy và nghiên cứu)

-Có kỹ năng và năng lực làm việc trong môi trường quốc tế

Hồ sơ dự tuyển:

-Thư tự tiến cử

-Lý lịch khoa học

-Các bằng cấp liên quan

Quy trình xét tuyển :

Bước 1: Ứng viên gửi Hồ sơ dự tuyển đầy đủ (hồ sơ không đầy đủ sẽ không được xem xét) về địa chỉ email:

Bước 2: Các ứng viên đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của Trường và Viện sẽ nhận được thư mời phỏng vấn lần 1

Bước 3: Các ứng viên vượt qua vòng 1 sẽ được mời phỏng vấn lần 2

 

 
 
 

.