QUỸ PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU VÀ DỊCH THUẬT

Sau hơn hai tuần kể từ ngày ra mắt, Viện Hợp Tác Nghiên Cứu Quốc Tế đã nhận được một số đóng góp cho Qũy Phát triển Nghiên cứu và Dịch thuật từ các Ông/Bà sau đây :

1.  Ông Lê Thanh Bình (Hà Nội) đóng góp cho hoạt động dịch thuật – Viện sẽ sử dụng số tiền này cho việc dịch cuốn « Eichmann in Jerusalem » (Hannah Arendt).

2.  Bà Nguyễn Hồng Cúc (TP.HCM) ủng hộ để dịch cuốn « Between Past and Future » (Hannah Arendt).

3.  Bà Nguyễn Thị Khánh Trâm (TP.HCM) ủng hộ để dịch cuốn « Between Past and Future » (Hannah Arendt).

4.  Ông Nguyễn Thái (Hà Tĩnh) ủng hộ để dịch cuốn « Eichmann in Jerusalem » (Hannah Arendt).

5.  Ông Trần Phú Mỹ (TP.HCM) ủng hộ cho các hoạt động của Quỹ.


Xin chân thành cảm ơn tấm lòng của Ông/Bà dành cho Viện Hợp Tác Nghiên Cứu Quốc Tế và ngành Khoa học xã hội và nhân văn.

Bài viết liên quan

 

.