Trường Đại Học Thái Bình Dương

Thời khóa biểu và danh dách các lớp dành cho sinh viên nhập học đợt 2 năm 2016

Thời khóa biểu và danh dách các lớp
Dành cho sinh viên nhập học đợt 2 năm 2016
 

Nội dung: Sinh viên khóa 2016 nhập học đợt 2 vui lòng xem kỹ Thời khóa biểu và danh sách lớp học:

 
Danh sách lớp L9 (bậc Đại học, Cao đẳng)   xem tại đây
 
Danh sách lớp L10 (bậc Trung cấp chuyên nghiệp)   xem tại đây

Thời khóa biểu Lớp L9 và L10            xem tại đây
 
Sinh viên ở Ký túc xá có nhu cầu đi xe buýt:
   Đón tại Ký túc xá đến Trường Đại học Thái Bình Dương: 
                Buổi sáng lúc 07h00';   Buổi chiều: lúc 13h00'
    
Đón tại Trường Đại học Thái Bình Dương về Ký túc xá : 
                Buổi sáng lúc 11h20';   Buổi chiều: lúc 17h20'
Copyright © 2011-2015 by POU. All rights reserved.