Trường Đại Học Thái Bình Dương

Điều dưỡng

  • Là ngành học về kiến thức và kỹ năng thực hành điều dưỡng bậc Trung cấp.
  • Hệ đào tạo: Trung cấp.

NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

Mục tiêu đào tạo

Là ngành học giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng thực hành điều dưỡng bậc Trung cấp, trình bày được những nội dung cơ bản về cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý.Phân tích được sự tác động của môi trường sống đối với sức khỏe con người, các biện pháp duy trì, cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe.Trình bày được những nguyên tắc cơ bản về qui trình chăm sóc điều dưỡng.Mô tả được các triệu chứng chính và các biện pháp phòng bệnh của các bệnh nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa, sản - phụ khoa và bệnh truyền nhiễm thường gặp.

Hệ đào tạo

Trung cấp - Mã ngành: 42720501

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành có thể làm việc trong các lĩnh vực cụ thể sau: 
  • Điều dưỡng tại các khoa phòng trong bệnh viện các cấp cơ sở
  • Chăm sóc sức khỏe người bệnh tại các trung tâm khám chữa bệnh trên toàn quốc.
  • Đặc biệt có cơ hội tìm kiếm việc làm đúng chuyên môn tại Đức, Nhật…
  • Giảng dạy tại các trường đại học
  • Giữ các vị trí quản lý tổ chức trong hệ thống điều dưỡng, điều hành các hoạt động điều dưỡng tại các bệnh viện, trung tâm y tế huyện, cơ sở.
  • Tự tạo lập cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Bài viết khác

Xây dựng
Là ngành học đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp làm trong ngành xây dựng. Hệ đào tạo: Trung cấp. NGÀNH XÂY DỰNG Mục tiêu đào tạo Là ngành học đào tạo người ...
Quản trị du lịch
Là ngành học về các kiến thức tổng quát và toàn diện về sự hoạt động của một công ty trong lĩnh vực du lịch. Hệ đào tạo: Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp. NGÀNH QUẢN TRỊ KINH ...
Công nghệ thông tin
Là ngành học về kỹ năng và kiến thức phát triển hệ thống quản trị thông tin trong một công ty. Hệ đào tạo: Đại học,Cao đẳng & Trung cấp. NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Mục tiêu đào ...
Copyright © 2011-2015 by POU. All rights reserved.