Trường Đại Học Thái Bình Dương

Xây dựng

 • Là ngành học đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp làm trong ngành xây dựng.
 • Hệ đào tạo: Trung cấp.

NGÀNH XÂY DỰNG

Mục tiêu đào tạo

Là ngành học đào tạo người viên chức kỹ thuật có trình độ trung cấp cho ngành xây dựng để làm việc tại các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng có kiến thức cơ bản, các kiến thức chuyên môn cần thiết, có khả năng thiết kế, thi công, tổ chức quản lý các loại công trình xây dựng; có khả năng xem xét các kiến trúc, dự toán, trắc địa, nền móng, kết cấu, cấp thoát nước, tổ chức thi công…Ngoài ra, học viên tốt nghiệp có thể quản lý chất lượng và tiến độ thi công, hoặc tại các công ty, xí nghiệp trong ngành xây dựng về lĩnh vực quản lý kế hoạch hoặc làm các nhiệm vụ hỗ trợ cho công tác thiết kế.

Hệ đào tạo

Trung cấp - Mã ngành: 42510106

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, bạn có thể đảm nhiệm công tác ở mọi loại hình doanh nghiệp mà mình yêu thích. Một số vị trí công tác ở các lĩnh vực cụ thể như sau:
 • Viên chức kỹ thuật làm việc tại các doanh nghiệp xây dựng thuộc các thành phần kinh tế, cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương.
 • Kiến trúc sư
 • Kỹ sư cơ học đất và địa kỹ thuật công trình
 • Kỹ sư kết cấu công trình
 • Kỹ sư vật liệu xây dựng
 • Kỹ sư giao thông công trình
 • Kỹ sư điện, nước và thiết bị kỹ thuật
 • Kỹ sư âm thanh, chiếu sáng, vật lý kiến trúc và cây xanh cho công trình xây dựng
 • Kỹ sư lắp máy và cơ khí xây dựng
 • Người quản lý dự án xây dựng

Bài viết khác

Điều dưỡng
Là ngành học về kiến thức và kỹ năng thực hành điều dưỡng bậc Trung cấp. Hệ đào tạo: Trung cấp. NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG Mục tiêu đào tạo Là ngành học giúp sinh viên có kiến thức, kỹ ...
Quản trị du lịch
Là ngành học về các kiến thức tổng quát và toàn diện về sự hoạt động của một công ty trong lĩnh vực du lịch. Hệ đào tạo: Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp. NGÀNH QUẢN TRỊ KINH ...
Công nghệ thông tin
Là ngành học về kỹ năng và kiến thức phát triển hệ thống quản trị thông tin trong một công ty. Hệ đào tạo: Đại học,Cao đẳng & Trung cấp. NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Mục tiêu đào ...
Copyright © 2011-2015 by POU. All rights reserved.