Trường Đại Học Thái Bình Dương

Bài viết

Quy chế công khai năm học 2014-2015
Thực hiện công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ trường Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai năm học 2013-2014, nay Trường Đại học Thái Bình Dương báo cáo việc thực hiện quy chế công khai. Mời các bạn xem thêm bằng cách bấm vào liên kết bên dưới: Thực hiện quy chế công khai năm học ...
Điều dưỡng
Là ngành học về kiến thức và kỹ năng thực hành điều dưỡng bậc Trung cấp. Hệ đào tạo: Trung cấp. NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG Mục tiêu đào tạo Là ngành học giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng thực hành điều dưỡng bậc Trung cấp, trình bày được những nội dung cơ bản về cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ ...
Xây dựng
Là ngành học đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp làm trong ngành xây dựng. Hệ đào tạo: Trung cấp. NGÀNH XÂY DỰNG Mục tiêu đào tạo Là ngành học đào tạo người viên chức kỹ thuật có trình độ trung cấp cho ngành xây dựng để làm việc tại các công trình xây dựng ...
Quản trị du lịch
Là ngành học về các kiến thức tổng quát và toàn diện về sự hoạt động của một công ty trong lĩnh vực du lịch. Hệ đào tạo: Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp. NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH DU LỊCH Mục tiêu đào tạo Là ngành học giúp sinh viên phát triển các kỹ năng toàn diện và cung cấp ...
Công nghệ thông tin
Là ngành học về kỹ năng và kiến thức phát triển hệ thống quản trị thông tin trong một công ty. Hệ đào tạo: Đại học,Cao đẳng & Trung cấp. NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Mục tiêu đào tạo Là ngành học giúp sinh viên phát triển kỹ năng về máy tính và kiến thức toàn diện về phát triển hệ thống ...
Kế toán
Là ngành học về bản lĩnh nghề nghiệp và kiến thức về hệ thống kế toán, kiểm toán, thuế và luật. Hệ đào tạo: Đại học, Cao đẳng & Trung cấp. NGÀNH KẾ TOÁN Mục tiêu đào tạo Là ngành học giúp sinh viên phát triển kỹ năng, đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp và cung cấp kiến thức vững chắc về hệ thống kế ...
Ngôn ngữ Anh
Là ngành học phát triển ngoại ngữ và kiến thức văn học, văn hóa-xã hội của các nước nói tiếng Anh. Hệ đào tạo: Đại học & Cao đẳng. NGÀNH NGÔN NGỮ ANH Mục tiêu đào tạo Là ngành học giúp sinh viên phát triển khả năng ngoại ngữ toàn diện và được trang bị hoàn hảo về kiến thức văn ...
Quản trị kinh doanh
Là ngành học về sự hoạt động của một công ty một cách tổng quát và toàn diện. Hệ đào tạo: Đại học & Cao đẳng. NGÀNH QUẢN TRỊ KINHDOANH Mục tiêu đào tạo Là ngành học giúp sinh viên phát triển các kỹ năng toàn diện và cung cấp kiến thức tổng quát và toàn diện về sự hoạt động ...
Tài chính ngân hàng
Là ngành học về các kỹ năng và kiến thức về tài chính ngân hàng, hoạch định chính sách,... Hệ đào tạo: Đại học & Cao đẳng.   NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mục tiêu đào tạo Là ngành học giúp sinh viên phát triển kỹ năng và nắm vững kiến thức về tài chính, ngân ...
Các khoa của POU
Khoa Tài Chính Ngân Hàng Nhiệm vụ: Đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, hỗ trợ doanh nghiệp trong các dự án về tài chính, ngân hàng. Ngành nghề đào tạo: đào tạo ngành Tài chính Ngân hàng bậc Đại học, Cao đẳng. Khoa Quản trị Kinh doanh Nhiệm vụ: Đào tạo nguồn nhân lực, ...
Copyright © 2011-2015 by POU. All rights reserved.