Trường Đại Học Thái Bình Dương

Tài chính ngân hàng

  • Là ngành học về các kỹ năng và kiến thức về tài chính ngân hàng, hoạch định chính sách,...
  • Hệ đào tạo: Đại học & Cao đẳng.

 

NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Mục tiêu đào tạo

Là ngành học giúp sinh viên phát triển kỹ năng và nắm vững kiến thức về tài chính, ngân hàng, có năng lực nghiên cứu, giỏi về ngoại ngữ, có khả năng, hoạch định chính sách, quản lý điều hành vĩ mô trong các cơ quan Chính phủ, Ngân hàng nhà nước, các Bộ, Ngành thuộc các lĩnh vực kinh tế, tài chính , ngân hàng cũng như thành thạo các nghiệp vụ trong hoạt động kinh doanh tài chính, tiền tệ, ngân hàng tại các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại, các tổ chức kinh tế khác, có bản lĩnh và khả năng làm việc trong môi trường kinh doanh áp lực cao trong nước và quốc tế.

Hệ đào tạo

Cao đẳng - Mã ngành: C340201

Đại học - Mã ngành: D340201

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng có tính linh hoạt cao, có khả năng hòa nhập và thích ứng với các môi trường nghề nghiệp khác nhau và có thể làm việc tại:

  • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Viện nghiên cứu, các Bộ, Ngành, Chính Phủ.
  • Các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính phi ngân hàng, các công ty tài chính, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, các doanh nghiệp kinh doanh nói chung và kinh doanh xuất nhập khẩu nói riêng. 
  • Các tổ chức tài chính quốc tế, các công ty đa quốc gia.
  • Giảng viên các môn học thuộc chuyên ngành đào tạo tại các trường đại học.
  • Sau khi tốt nghiệp, với trình độ cơ bản trong ngành Tài chính – Ngân hàng và năng lực về tiếng Anh, sinh viên có thể tham gia các khóa học nâng cao, khóa học sau đại học trong lĩnh vực chuyên môn, MBA theo chương trình của các trường trong nước, liên kết hoặc tại nước ngoài.

Bài viết khác

Điều dưỡng
Là ngành học về kiến thức và kỹ năng thực hành điều dưỡng bậc Trung cấp. Hệ đào tạo: Trung cấp. NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG Mục tiêu đào tạo Là ngành học giúp sinh viên có kiến thức, kỹ ...
Xây dựng
Là ngành học đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp làm trong ngành xây dựng. Hệ đào tạo: Trung cấp. NGÀNH XÂY DỰNG Mục tiêu đào tạo Là ngành học đào tạo người ...
Quản trị du lịch
Là ngành học về các kiến thức tổng quát và toàn diện về sự hoạt động của một công ty trong lĩnh vực du lịch. Hệ đào tạo: Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp. NGÀNH QUẢN TRỊ KINH ...
Copyright © 2011-2015 by POU. All rights reserved.