Trường Đại Học Thái Bình Dương

Công nghệ thông tin

  • Là ngành học về kỹ năng và kiến thức phát triển hệ thống quản trị thông tin trong một công ty.
  • Hệ đào tạo: Đại học,Cao đẳng & Trung cấp.

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mục tiêu đào tạo

Là ngành học giúp sinh viên phát triển kỹ năng về máy tính và kiến thức toàn diện về phát triển hệ thống quản trị thông tin trong một công ty. Sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ sẵn sàng để trở thành những chuyên gia công nghệ thông tin, quản trị dữ liệu hàng đầu tại các công ty.
 
Ngành học đặc biệt phù hợp với các bạn có đam mê về máy tính. Bạn sẽ khám phá về hệ thống quản trị thông tin tại doanh nghiệp, phát triển database dữ liệu, cấu trúc phần cứng, phần mềm, thương mại điện tử, trang web và các ứng dụng truyền thông đa phương tiện. Với vốn kiến thức và kỹ năng được trang bị, bạn sẽ luôn là người đưa ra các giải pháp sáng tạo về công nghệ nhằm phục vụ cho công việc kinh doanh tại các doanh nghiệp.

Hệ đào tạo

Cao đẳng - Mã ngành: C480202

Đại học - Mã ngành: D480201

Trung cấp - Mã ngành: 42480202

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, bạn có thể đảm nhiệm công tác ở mọi loại hình doanh nghiệp mà mình yêu thích. Một số vị trí công tác ở các lĩnh vực cụ thể như sau:

  • Bộ phận IT: Xây dựng/phát triển và quản lý hệ thống thông tin kinh doanh, ứng dụng các công nghệ mới vào doanh nghiệp.
  • Bộ phận MIS/Quản lý thông tin: Khai thác các thông tin từ hệ thống IT, phân tích và xử lý thông tin. 
  • Các công ty liên quan đến tin học: Làm việc trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức nghiên cứu, các doanh nghiệp thương mại điện tử, các doanh nghiệp trong ngành công nghệ thông tin liên quan đến phần cứng hoặc phần mềm.
  • Các công ty Marketing: Ứng dụng website và các phương tiện truyền thông để quảng bá hiệu quả các sản phẩm dịch vụ.
  • Nghiên cứu giảng dạy: Trở thành cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về công nghệ thông tin tại các trường, viện, trung tâm nghiên cứu và các cơ sở đào tạo.
  • Phụ trách các vị trí là cán bộ kỹ thuật, quản lý, điều hành lĩnh vực công nghệ thông tin trong các tổ chức kinh tế, xã hội...

Bài viết khác

Điều dưỡng
Là ngành học về kiến thức và kỹ năng thực hành điều dưỡng bậc Trung cấp. Hệ đào tạo: Trung cấp. NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG Mục tiêu đào tạo Là ngành học giúp sinh viên có kiến thức, kỹ ...
Xây dựng
Là ngành học đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp làm trong ngành xây dựng. Hệ đào tạo: Trung cấp. NGÀNH XÂY DỰNG Mục tiêu đào tạo Là ngành học đào tạo người ...
Quản trị du lịch
Là ngành học về các kiến thức tổng quát và toàn diện về sự hoạt động của một công ty trong lĩnh vực du lịch. Hệ đào tạo: Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp. NGÀNH QUẢN TRỊ KINH ...
Copyright © 2011-2015 by POU. All rights reserved.