Trường Đại Học Thái Bình Dương

Quản trị kinh doanh

  • Là ngành học về sự hoạt động của một công ty một cách tổng quát và toàn diện.
  • Hệ đào tạo: Đại học & Cao đẳng.

NGÀNH QUẢN TRỊ KINHDOANH

Mục tiêu đào tạo

Là ngành học giúp sinh viên phát triển các kỹ năng toàn diện và cung cấp kiến thức tổng quát và toàn diện về sự hoạt động của một công ty. Bạn sẽ được học về Kế Toán, Tài Chính, Marketing, Chiến Lược, Nhân Sự, Vận Hành, Logistic… để đảm bảo rằng, sinh viên có khả năng làm việc ở bất kỳ lĩnh vực nào trong nền kinh tế.

Hệ đào tạo

Cao đẳng - Mã ngành: C340101

Đại học - Mã ngành: D340101

Cơ hội nghề nghiệp

  • Sau khi tốt nghiệp, bạn có thể đảm nhiệm công tác ở mọi loại hình doanh nghiệp mà mình yêu thích.
  • Một số vị trí bạn dễ dàng làm việc là nhân viên kinh doanh, đại diện bán hàng phụ trách khu khu vực, nhân viên marketing, quản lý phân xưởng, nhân viên phụ trách nhân sự, logistic hoặc cung ứng mua hàng…
  • Bạn cũng có thể tiếp tục việc học tập, nghiên cứu và trở thành giảng viên Đại Học các môn liên quan đến Quản Trị.

Bài viết khác

Điều dưỡng
Là ngành học về kiến thức và kỹ năng thực hành điều dưỡng bậc Trung cấp. Hệ đào tạo: Trung cấp. NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG Mục tiêu đào tạo Là ngành học giúp sinh viên có kiến thức, kỹ ...
Xây dựng
Là ngành học đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp làm trong ngành xây dựng. Hệ đào tạo: Trung cấp. NGÀNH XÂY DỰNG Mục tiêu đào tạo Là ngành học đào tạo người ...
Quản trị du lịch
Là ngành học về các kiến thức tổng quát và toàn diện về sự hoạt động của một công ty trong lĩnh vực du lịch. Hệ đào tạo: Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp. NGÀNH QUẢN TRỊ KINH ...
Copyright © 2011-2015 by POU. All rights reserved.