Trường Đại Học Thái Bình Dương

Ngôn ngữ Anh

  • Là ngành học phát triển ngoại ngữ và kiến thức văn học, văn hóa-xã hội của các nước nói tiếng Anh.
  • Hệ đào tạo: Đại học & Cao đẳng.

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

Mục tiêu đào tạo

Là ngành học giúp sinh viên phát triển khả năng ngoại ngữ toàn diện và được trang bị hoàn hảo về kiến thức văn học, văn hóa, xã hội của các quốc gia nói tiếng Anh. POU cung cấp 02 chuyên ngành chính là Tiếng Anh Thương Mại & Du Lịch, và Tiếng Anh Giảng Dạy Tiểu Học. Theo học các chương trình này, sinh viên có cơ hội phát triển các kỹ năng về tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết), kỹ năng tư duy, kỹ năng xã hội và kỹ năng nghiên cứu.
 
Bạn không chỉ được rèn luyện về kỹ năng Nghe/Nói/Đọc/Viết Anh ngữ  mà còn được hướng dẫn về phương pháp nghiên cứu, phương pháp giảng dạy và hướng đến kỹ năng học tập suốt đời. Khi tốt nghiệp, bạn có thể tự tin trở thành một công dân toàn cầu có hiểu biết nền tảng về tất cả các vấn văn hóa – kinh tế - xã hội của thế giới.

Hệ đào tạo

Cao đẳng - Mã ngành: C220201

Đại học - Mã ngành: D220201

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, bạn có thể đảm nhiệm công tác ở mọi loại hình doanh nghiệp mà mình yêu thích. Một số vị trí công tác ở các lĩnh vực cụ thể như sau:
  • Ngoại giao: Sau khi tốt  nghiệp, bạn có thể làm việc trong các lĩnh vực chuyên môn cần sử dụng thành thạo tiếng Anh như: Đàm phán, thuyết trình, báo cáo và thực hiện các giao dịch trong lĩnh vực thương mại, du lịch. Bạn đặc biệt phù hợp để làm việc tại các phòng Quan Hệ Quốc Tế tại các công ty.
  • Giảng dạy: SV có thể trở thành giáo viên giảng dạy tiếng Anh tiểu học tại các trường Việt Nam hoặc quốc tế, tại các Trung tâm Ngoại ngữ và các trường phổ thông.
  • Phiên dịch/Biên dịch: Trở thành các Phiên dịch viên trong các công ty, tổ chức họat động trong lĩnh vực du lịch.

Bài viết khác

Điều dưỡng
Là ngành học về kiến thức và kỹ năng thực hành điều dưỡng bậc Trung cấp. Hệ đào tạo: Trung cấp. NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG Mục tiêu đào tạo Là ngành học giúp sinh viên có kiến thức, kỹ ...
Xây dựng
Là ngành học đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp làm trong ngành xây dựng. Hệ đào tạo: Trung cấp. NGÀNH XÂY DỰNG Mục tiêu đào tạo Là ngành học đào tạo người ...
Quản trị du lịch
Là ngành học về các kiến thức tổng quát và toàn diện về sự hoạt động của một công ty trong lĩnh vực du lịch. Hệ đào tạo: Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp. NGÀNH QUẢN TRỊ KINH ...
Copyright © 2011-2015 by POU. All rights reserved.