Trường Đại Học Thái Bình Dương

KHAI GIẢNG LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI PHÚ YÊN

Trước nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với công việc thực tiễn tại tỉnh Phú Yên, ngày 17 tháng 9 vừa qua, Viện Quản trị và Tài chính ứng dụng - Trường Đại học Thái Bình Dương đã phối hợp với Trung tâm GDTX tỉnh Phú Yên tổ chức khai giảng lớp bồi Dưỡng Kế Toán trưởng khóa 2.

Đại diện Viện, Trung tâm GDTX và các học viên  lớp Kế toán trưởng khóa 2

Tham gia lớp Toán trưởng khóa 2 này gồm có 30 học viên là các Cán bộ, Nhân viên dang làm việc tại Phú Yên với mong muốn nâng cao kỹ năng và trình độ phục vụ sự nghiệp xây phát triển kinh tế.

Các học viên tham dự lễ khai giảng và hào hứng với lớp học mới.

 

Thầy Lê Hữu Bằng – Phó Viện quản trị và Tài chính Ứng dụng Trường Đại học Thái Bình Dương phát biểu chia sẻ với  các học viên trước khi bắt đầu khóa học. 

Sau Lễ khai giảng, lớp bắt đầu với môn đầu tiên Pháp luật về Doanh nghiệp do Luật sư- Thạc sĩ Ngô Văn Tăng Phước phụ trách với sự nhiệt tình và sự hăng say.

 

 

 

Copyright © 2011-2015 by POU. All rights reserved.