TUYỂN DỤNG

                                    

                       THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2018

 

Trường Đại học Thái Bình Dương thông báo tuyển dụng giảng viên, nhân viên với các vị trí, chức danh cụ thể sau:

I. Thông tin vị trí dự tuyển

1.Lãnh đạo khoa: 5 người

- Lãnh đạo Khoa Ngoại Ngữ Chi tiết vào đây.

- Lãnh đạo

oa Công Nghệ Thông Tin Chi tiết vào đây.

- Lãnh đạo Kh

Khoa Luật Chi tiết vào đây.

Lãnh đạo Khoa Tài chính - Kế toán Chi tiết vào đây.

Lãnh đạo Khoa Du lịch và Quản trị kinh doanh Chi tiết vào đây.

2.Lãnh đạo các phòng/viện/trung tâm: 7 người

- Phòng Kế toán - Tài chính Chi tiết vào đây.

- Phòng Khoa học và Đảm bảo chất lượng Chi tiết vào đây.

- Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên Chi tiết vào đây.

- Phòng Tư vấn Tuyển sinh và truyền thông Chi tiết vào đây.

- Phòng Quan hệ doanh nghiệp Chi tiết vào đây.

- Trung tâm ngoại ngữ - Tin học thực hành Chi tiết vào đây.

3.Giảng viên: 

 • Giảng viên ngành công nghệ thông tin- An toàn thông tin, Quản trị mạng Ở ĐÂY.
 • Công nghệ phần mềm, Truyền thông Đa phương tiện Ở ĐÂY.
 • Hệ thống thông tin quản lý Ở ĐÂY.
 • Giảng viên ngành Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, QTKD, Luật- Quản trị kinh doanh, Marketing Ở ĐÂY.
 • Kế toán - Tài chính - Ngân hàng Ở ĐÂY.
 • Luật Ở ĐÂY.
 • Khối Ngành Ngôn ngữ, Đông Phương học, Du lịch- Tiếng Anh Ở ĐÂY.
 • Tiếng Hàn Ở ĐÂY.
 • Tiếng Trung Ở ĐÂY.
 • Văn hóa học Ở ĐÂY.
 • Lịch sử Ở ĐÂY.
 • Du lịch, Nhà hàng, Khách sạn Ở ĐÂY.

4. Chuyên viên

 
 
 

 ĐỐI TÁC