QUY ĐỊNH THU HỌC PHÍ

- Quy định thu học phí năm học 2014 - 2015, áp dụng cho khóa 6 trở về trước Tại đây

 - Quy định thu học phí năm học 2014 - 2015, áp dụng cho khóa 5 trở về trước  Tại đây

- Quy định thu học phí năm học 2015 - 2016 Tại đây

- Quy định thu học phí năm học 2016 - 2017 Tại đây

- TB32-Ngay 21-04-2016-TB sua doi Quy dinh thu hoc phi cac khoa 5-6-7-8 Tại đây

 - Quy định thu học phí năm học 2017 - 2018  Tại đây

- Thông báo về học phí, học bổng và hoàn trả học phí nhập học đối với sinh viên khóa 2017  Tại đây

 

 ĐỐI TÁC