Thông báo

- Tuyển dụng nhân sự đợt 2 năm 2018

- Thông báo cúp điện ngày 08/11/2018: (Chi tiết tại đây)

Thông báo tổ chức gặp mặt nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (Chi tiết tại đây)

- Thông báo nghỉ Tết dương lịch 2019 (chi tiết tại đây)

- Thông báo kế hoạch nghỉ Tết âm lịch 2019 (chi tiết tại đây).

- Thông báo cập nhật LLKH, SYLL (chi tiết tại đây).

- Thông báo ke hoach nghi lễ năm 2019 (chi tiết tại đây).

- Thông báo tổ chức  tập huấn bồi dưỡng giảng viên cán bộ nhân viên POU năm 2019 (chi tiết tại đây).

 
 
 

 ĐỐI TÁC