CHI BỘ ĐẢNG

Chi bộ Đảng Trường Đại học Thái Bình Dương là cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa. Chi bộ có nhiệm vụ giáo dục, quản lý và phân công công tác cho Đảng viên; lãnh đạo, dìu dắt hoạt động cho Đoàn Thanh niên Trường Đại học Thái Bình Dương; vận động quần chúng thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng đồng thời tiến hành công tác phát triển Đảng, phát hiện những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng và các nhiệm vụ khác theo điều lệ Đảng. Dù có tuổi đời còn non trẻ nhưng chi bộ Đảng Trường Đại học Thái Bình Dương đã có những đóng góp lớn cho sự phát triển của nhà trường trong suốt những năm qua. Đảng viên nhà trường quyết tâm xây dựng chi bộ Đảng Trường Đại học Thái Bình Dương thành một tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và ngày càng phát triển.

Cấp ủy Đảng Trường Đại học Thái Bình Dương:

  1. Đồng chí: T.S Đỗ Văn Ninh, Bí thư chi bộ
  2. Đồng chí: Nguyễn Ngọc Thường, Phó bí thư chi bộ
  3. Đồng chí: ThS. Đinh Văn Hương, Cấp ủy viên, chủ tịch công đoàn

Các Tổ Đảng:

  1. Tổ Đảng các Phòng
  2. Tổ Đảng Khoa, Viện, Trung tâm
  3. Tổ Đảng Đào tạo và Sinh viên

 

                 Chi bộ Đảng trường Đại học Thái Bình Dương

                 Email:

                 Chịu trách nhiệm nội dung: TS Đỗ Văn Ninh - Bí thư Chi bộ Đảng, Phó Hiệu trưởng