Kết quả học tập

1.Kết quả thi kết thúc học phần đợt 1, đợt 2, học kỳ 2, năm học 2017 - 2018 các lớp chính quy khóa 2014, 2015, 2016, 2017

2. Kết quả thi tuyển sinh liên thông cao đẳng lên đại học ngành Điều Dưỡng, khóa 2, hệ vừa làm vừa học

3. Kết quả thi kết thúc học phần các lớp (đợt 1) tại Cơ sở 27 Tô Hiến Thành

4. Kết quả thi kết thúc học phần các lớp (đợt 2) tại Cơ sở 27 Tô Hiến Thành

5. Kết quả thi kết thúc học phần các lớp tại Cơ sở Cam Ranh

6. Kết quả thi sát hạch Tiếng Anh trình độ A2 khóa 2017

7. Kết quả thi kết thúc học phần lần 2, học kỳ 1, năm học 2016 - 2017, khóa 2013, 2014, 2015, 2016

8. Kết quả thi lần 2 các lớp liên thông, văn bằng 2 tại Cơ sở 27 Tô Hiến Thành

9. Danh sách sinh viên nợ môn học lớp 6CND 

10. Kết quả thi lần 1, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017, khóa 2013, 2014, 2015, 2016

11. Kết quả thi lần 1, học kỳ 1, năm học 2017 - 2018, lớp 17B2NNA1

12. Kết quả thi kết thúc học phần các lớp (đợt 3) tại Cơ sở 27 Tô Hiến Thành (16LTCKT2, 16LTTKT2, 16VB2KT2, 16LTCQT1, 16LTTQT1, 16B2QT1)

13. Kết quả thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2017 - 2018, các lớp chính quy khóa 2014, 2015, 2016, 2017

(Liên hệ ĐT: (0258)3 727 182 hoặc Email: phongdt@pou.edu.vn) 

14. Kết quả thi kết thúc học phần lần 2, học kỳ 1, năm học 2017 - 2018, các lớp chính quy khóa 2014, 2015, 2016, 2017

 

ĐỐI TÁC

...