Lịch thi

1.Lịch thi kết thúc học phần khóa 5, 6, 7, học kỳ 1, năm học 2016-2017

2. Lịch thi kết thúc học phần khóa 2016, học kỳ 1, năm học 2016 - 2017

3. Lịch thi lại tốt nghiệp

4. Lịch thi lại kết thúc học phần khóa 2013, 2014, 2015, 2016

5. Lịch thi lại các lớp liên thông, văn bằng 2 (Đợt 1, Đợt 2) tại Cơ sở 27 Tô Hiến Thành

6. Lịch thi kết thúc học phần khóa 2013, 2014, 2015, 2016, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017

7.Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 lớp 15B2NNA1

8. Lịch thi học kỳ 3 (đợt 1), học kỳ 4 (đợt 1) các lớp: 15TKT1, 15TQT1, 15B2QT1, 15B2KT2, 15CKT2, 15TKT2, 15B2KT2, 15CQT2, 15TQT2, 15B2QT2;

Thông báo điều chỉnh phòng thi học kỳ 3 (đợt 1), học kỳ 4 (đợt 1)

9. Lịch thi học kỳ 1 (đợt 2), năm học 2016 - 2017 lớp 16LTTKT2, 16LTTQT1, 16LTCKT2, 16LTCQT1, 16B2KT2, 16B2QT1

10. Lịch thi học kỳ 1 (đợt 1) lớp 17B2NNA1

11. Lịch thi học kỳ 1 lớp 16B2NNA1

12. Lịch thi lại (lần 2) học kỳ 2, năm học 2016 - 2017, khóa 2013, khóa 2014, khóa 2015, khóa 2016

12. Lịch thi học kỳ 2 (đợt 2), năm học 2016 - 2017 lớp 16LTTKT1, 16LTCKT1, 16B2KT1 tại Cơ sở Cam Ranh

13. Lịch thi lớp 15CQT2

14. Lịch thi lại lớp 16B2NNA1

15. Lịch thi học kỳ 2, đợt 1, năm học 2016-2017 lớp 15B2KT1, 15TKT1, 15TQT1, 15CKT2, 15B2QT2 (SV lưu ý tối 14/7/2017 chuyển phòng P.202 sang phòng P.302)

16. Lịch thi lần 2, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 lớp khóa 2015, 2016, 2017

17. Thông báo kế hoạch đăng ký thi lần 2, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 khóa 2013, 2014, 2015, 2016

18. Lịch thi học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 lớp 172LKT1NT, 173LKT1NT

 

 
 
 

ĐỐI TÁC

...