Quy trình giải quyết công việc

1. Liên hệ công việc Phòng Đào tạo:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH NỘI DUNG CÔNG VIỆC LIÊN HỆ
SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
1

 ThS. Đinh Văn Hương

Trưởng đơn vị

Phụ trách chung

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BGH giao.

- Xây dựng chiến lược phát triển đào tạo.

- Tham mưu công tác tuyển sinh.

- Quản lý toàn bộ hoạt động công việc các chuyên viên của phòng.

0913 431 758

dvhuong@pou.edu.vn

2

Trần Anh Tuấn

Chuyên viên

Công tác HSSV

- Tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý HSSV nội, ngoại trú; các vấn đề phát sinh tại KTX.

- Giải quyết các nghiệp vụ liên quan đến công tác HSSV; kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong HSSV.

- Chế độ, chính sách cho HSSV.

- In và phối hợp cấp bằng tốt nghiệp.

- Đầu mối liên kết các đơn vị hỗ trợ giới thiệu việc làm cho HSSV.

- Thiết kế chương trình hành động, phát triển kỹ năng cho HSSV; phối hợp tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho HSSV.

- Tư vấn tuyển sinh.

- Phụ trách các lớp tại Cam Ranh.

- Giám sát thi tại Cam Ranh và Đăk Lăk

0983 290 113 tatuan@pou.edu.vn
3

  

 Lê Thị Lan Hương

Chuyên viên

Công tác Đào tạo – HSSV

- Xác minh, thống kê toàn bộ thông tin liên quan đến HSSV.

- Công tác Giáo viên cố vấn.

- Quản lý Hồ sơ HSSV.

- Nhập điểm học tập và rèn luyện của HSSV.

- Tư vấn tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh,…

0974 173 939

ltlhuong@pou.edu.vn

 

4

Nguyễn Thị Thảo

Chuyên viên

Công tác  Đào tạo

- Đăng ký trả nợ học phần.

- Xử lý các dữ liệu liên quan đến điểm HSSV.

- Xử lý các nghiệp vụ, học vụ: Chuyển ngành, bảo lưu, nghỉ học tạm thời, chuyển trường, thôi học, miễn giảm học phần,…

- Thống kê dữ liệu liên quan đến HSSV.

- Các nghiệp vụ liên quan đến công tác tốt nghiệp.

- Thống kê giờ giảng.

- Báo cáo số liệu liên quan công tác đào tạo

0988 904 906

nthao@pou.edu.vn

 

5

 

Trần Tâm Anh

Chuyên viên

Phụ trách kế hoạch đào tạo

- Thiết lập thời khóa biểu, lịch thi học kỳ, lịch thi lại các lớp chính quy tại trường.

- Phối hợp với các Khoa rà soát chương trình đào tạo, ban hành Chương trình đào tạo, chương trình học phần và chuẩn đầu ra các ngành.

- Theo dõi việc thực hiện kế hoạch học tập và giảng dạy trong kỳ, điều tiết phòng học, tiết giảng của giảng viên.

0167 565 2230

ttanh@pou.edu.vn

 

6

Từ Nguyễn Uyển Bình

Chuyên viên

Công tác đào tạo liên thông

- Tham gia công tác đào tạo liên thông, liên kết, văn bằng 2

- Phụ trách các lớp tại Đăk Lăk, Cam Ranh

- Phụ trách các lớp tại 27 Tô Hiến Thành Nha Trang

- Rà soát chương trình đào tạo các lớp liên thông, liên kết, văn bằng 2

0986 608 284

tnubinh@pou.edu.vn

 

7

Nguyễn Thị Kim Hoàng

Chuyên viênPhụ trách công tác Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

- Đảm bảo chất lượng: Đánh giá trong; đánh giá chương trình đào tạo; Đánh giá chất lượng giảng dạy giảng viên, chất lượng đào tạo của Nhà trường; Đăng ký kiểm định ngoài; Hỗ trợ các văn bản pháp lý liên quan đào tạo…

- Khảo thí: Công tác thanh tra, kiểm tra thi học kì, liên thông, tốt nghiệp, dự giờ giảng viên; Quy trình, quy định liên quan đến công tác đào tạo; Tư vấn, cung cấp các tài liệu liên quan công tác thi cử.

- Giám sát thi các lớp chính quy tại trường- Hội cựu học sinh sinh viên

- Thống kê tiết giảng, coi thi, ra đề thi của GV cơ hữu

0163 485 2235 ntkhoang@pou.edu.vn
8

Trần Thị Ngọc Phượng

Chuyên viênPhụ trách thư viện

- Giải quyết việc mượn, trả sách cho HSSV

- Rà soát lại các đầu sách, lên kế hoạch gửi các Khoa yêu cầu bổ sung tài liệu, giáo trình

- Thư ký phòng Đào tạo

0987 216 577

ttnphuong@pou.edu.vn

 

 

 

 

ĐỐI TÁC

...