Thông tin tốt nghiệp

1. Thông báo nội dung liên quan đến công tác tốt nghiệp đợt 2, tháng 9/2019

2. Danh sách học sinh, sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt 1, năm 2019

3. Thông báo nội dung liên quan đến công tác tốt nghiệp năm 2019

Danh sách thông tin sinh viên dự kiến tốt nghiệp năm 2019 (điều chỉnh thông tin cá nhân nếu có)

4. Thông báo nội dung liên quan đến công tác tốt nghiệp đợt 3, tháng 11/2018

5. Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 3 tháng 11 năm 2018

6. Thông báo nộp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ các lớp 15TKT2, 15T1QT2, 15B2QT2, 16LTCQT1, 16LTTKT1, 16B2KT1, 16LTCKT2

7. Thông báo nội dung liên quan đến công tác tốt nghiệp của sinh viên đại học khóa 6, cao đẳng khóa 7, trung cấp khóa 2016 

(Lưu ý: SV nhận lễ phục tốt nghiệp từ ngày 05/7/2018 gặp Cô Huyền phòng Kế hoạch - Tổng hợp; SV có mặt tại trường lúc 7h30, ngày 07/7/2018 để làm công tác chuẩn bị ) 

8. Thông báo lệ phí tốt nghiệp 2017 đối với sinh viên học liên thông, văn bằng 2

9. Thông báo lệ phí tốt nghiệp 2017 đối với học sinh, sinh viên học chính quy tại trường

10. Đề cương ôn tập tốt nghiệp môn chính trị lớp 15TQLKD, 6CND

11. Đề cương ôn tập tốt nghiệp môn lý thuyết ngành lớp 15TQLKD

12. Lịch ôn tập và thi tốt nghiệp năm 2018

13. Đề cương ôn tập tốt nghiệp môn lý thuyết tổng hợp, môn chính trị 16TQLKD1

14. Kết quả thi tốt nghiệp đợt thi ngày 12, 13, 14/7/2017 

15. Thông báo tổ chức lễ tốt nghiệp đợt 1, năm 2017 

16. Thông báo đăng ký dự lễ nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 9/2017

17. Danh sách sinh viên được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp khóa 6 (Tốt nghiệp đợt 2/2018)

18. Danh sách sinh viên được khen thưởng khóa 6 

19. Kết quả thi tốt nghiệp lớp 16TQLKD1

 

 ĐỐI TÁC