Tuyển sinh

  1. Lớp Kế toán trưởng (Doanh nghiệp; Hành chính sự nghiệp);
  2. Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên, TESOL;
  3. Luyện thi vào các ngân hàng thương mại;
  4. Nghiệp vụ Ngân hàng (cơ bản và nâng cao);
  5. Tính chất pháp lý trong hoạt động thanh toán quốc tế;
  6. Giám đốc điều hành (CEO).
 
 
 

 ĐỐI TÁC