Cơ cấu tổ chức

  • Viện trưởng: ThS. Phạm Văn Hải - Email: [email protected]
  • Thành viên thường trực HĐQT POU
  • Phó hiệu trưởng POU
  • Tổng Giám Đốc công ty cổ phần địa ốc ACB (ACBR)
  • Phó chủ tịch CLB Doanh Nhân Phú Yên tại Tp.HCM
  • Viện trưởng Viện Quản trị và Tài chính Ứng dụng (Viện IFM)

Là một doanh nhân thành đạt đồng thời là một diễn giả thường xuyên tại các trường đại học, ThS. Phạm Văn Hải có khả năng truyền ngọn lửa đam mê và khao khát học hỏi cho các học viên đã từng được tiếp xúc với ông. Với cương vị Viện trưởng viện IFM, ông Hải đang tổ chức những chương trình đào tạo đáp ứng tốt nhất với nhu cầu của doanh nghiệp, và cung cấp cho cá nhân, cơ quan có nhu cầu rèn luyện, học tập và những kỹ năng tốt nhất cho môi trường kinh doanh thực tế, và đạt được các chứng chỉ được các cơ quan công nhận trên cả nước, đáp ứng nhu cầu về chuyên môn.

 

 ĐỐI TÁC