Hoạt động đào tạo

+ Viện IFM vừa tổ chức khóa học và thi lấy chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng  2016 khóa 1/2016 tại Phú Yên phôi bằng của Bộ tài Chính và do Trường Đại học Thái Bình Dương cấp bằng.

+ Viện IFM tiến hành tuyển sinh lien các khóa đào tạo ngắn hạn cho các lớp đào tạo về Ngân hàng, Nghiệp vụ Sư Phạm, Kế toán trưởng và các lớp đào tạo Kỹ năng.

 
 
 

 ĐỐI TÁC