Chương trình đào tạo

Chương trình đào tại bậc đại học, hệ chính quy ngành CNTT (Xem tại đây)

 
 
 

VP Khoa: Tầng 1, 79 Mai Thị Dõng, Xã Vĩnh ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa

Email: [email protected]