Giới thiệu

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Trong quá trình phát triển, Khoa Kinh Tế và Du lịch đã và đang từng bước mở thêm các bậc học, các hệ đào tạo và các ngành đào tạo khác nhau trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh, đáp ứng kịp thời yêu cầu của xã hội và các tổ chức, doanh nghiệp.

Hiện nay, Khoa Kinh tế đào tạo tất cả các hệ đào tạo như: đại học chính quy, liên thông chính quy, liên thông vừa làm vừa học từ trình độ trung cấp và cao đẳng lên đại học, văn bằng hai, với 10 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp; Quản trị Khách sạn; Quản trị Văn phòng; Marketing và truyền thông trực tuyến; Kế toán - Kiểm toán; Kế toán - Thuế, Kế toán Nhà hàng - Khánh sạn; Ngân hàng thương mại; Tài chính nhà nước; Tài chính doanh nghiệp.

Các chương trình đào tạo tại Khoa Kinh tế và Du lịch đều được thiết kế theo hướng ứng dụng thực tế nhằm đào tạo các nhà quản trị bậc trung và bậc cao cho các tổ chức/doanh nghiệp tại Việt Nam, giúp người học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp, có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức chuyên ngành phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế hay có thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

 
 
 

 ĐỐI TÁC