Chức năng - Nhiệm vụ

 

 

Nằm trong chiến lược đào tạo theo hướng thực nghiệm của Đại học Thái Bình Dương, Phòng Khoa học và hợp tác đối ngoại là bộ phận

quan trọng đưa phương châm " HỌC TỪ TRẢI NGHIỆM" trở thành thực tiễn.

THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đảm bảo cho sự phát triển về cả số lượng và chất lượng của công tác nghiên cứu khoa học, gắn liền với những điều kiện thực tiến và ứng dụng thực tế trong doanh học tập, giảng dạy cũng nhưng trong các doanh nghiệp và đời sống.

 

HỢP TÁC DOANH NGHIỆP, QUỐC TẾ

Đem đến cơ hội trải nghiệm học tập thực tiễn tại doanh nghiệp cho sinh viên, những chương trình tiếp xúc với chuyên gia tạo nên sự gắn kết và cùng nhau phát triển giữa nhà trường và doanh nghiệp, đối tác trong nước cũng như quốc tế.

TRUYỀN TẢI THÔNG ĐIỆP POU ĐẾN CÔNG CHÚNG

Đem đến thông tin thiết thực, chính xác về Đại học Thái Bình Dương, là cầu nối giữa sinh viên với nhà trường cũng như các tổ chức, doanh nghiệp.

 

ĐỐI TÁC

...