Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2017 – 2019 gồm 15 đồng chí: 5 đồng chí trong Ban Thường vụ, 10 đồng chí trong Ban chấp hành. Trong đó:

- Đồng chí Đoàn Thị Thu Thương-  Bí thư Đoàn Trường

- Đồng chí Ngô Hà Giang - Phó Bí thư Đoàn Trường và  Chủ  nhiệm Ủy ban Kiểm tra

- Đồng chí Nguyễn Tấn Kiệt - Phó Bí thư Đoàn Trường, kiêm Chủ tịch Hội sinh viên

Với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, Ban chấp hành Đoàn trường Đại học Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2017 – 2019 hứa sẽ cố gắng hết sức mình để đưa phong trào Đoàn trường ngày càng vững mạnh, thực sự là nơi sinh hoạt gắn kết đoàn viên thanh niên, đồng thời phối hợp cùng với đoàn viên thanh niên cả tỉnh đưa phong trào Đoàn ngày càng phát triển.