Thông điệp trưởng khoa

Khoa Kinh Tế - Du Lịch được thành lập từ năm 2008, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ đào tạo từ năm 2009. Sau 7 năm đào tạo, hơn 3.000 sinh viên đã tốt nghiệp và làm việc khắp mọi miền đất nước và đã trở thành những cựu sinh viên. Các bạn vẫn thường xuyên trở lại trường để chia sẽ những trãi nghiệm cùng sinh viên, hỗ trợ sinh viên thích ứng với thị trường lao động.

 Khoa Kinh Tế - Du Lịch tự hào có đội ngũ giảng viên hơn 80% có kinh nghiệm làm việc với các vị trí cao trong các công ty tư nhân, nhà nước và nước ngoài. Ngoài vai trò giảng dạy, giảng viên cũng là người tư vấn lựa chọn nghề nghiệp, là cầu nối giữa trường học với doanh nghiệp để sinh viên có thể tiếp cận được môi trường làm việc ngay khi bắt đầu từ năm học thứ hai.

Sinh viên tốt nghiệp có thể tham gia vào thế giới việc làm ở doanh nghiệp và các tổ chức khác, hoặc có thể tự khởi nghiệp từ những ước mơ và hoài bão của mình. Khoa Kinh Tế - Du Lịch hướng đến bồi dưỡng cho sinh viên có thể đạt được cả hai phương hướng đó.  

Tâm – Tài – Trí – Khí – Dũng, Cùng tạo lập tương lai!

PHỤ TRÁCH KHOA

Nguyễn Hữu Quy

 
 
 

ĐỐI TÁC

...