Khoa

Khoa Tài chính - Kế toán

Là ngành học giúp sinh viên phát triển các kỹ năng toàn diện và cung cấp kiến thức tổng quát và toàn diện về sự hoạt động của một công ty trong lĩnh vực DU LỊCH như nhà hàng, khách sạn, các công ty tổ chức tour hay team building… Bạn sẽ được học về Kế Toán, Tài Chính, Marketing, Chiến Lược, Nhân Sự, Vận Hành, Logistic

Khoa Công nghệ thông tin

Là ngành học giúp sinh viên phát triển kỹ năng về máy tính và kiến thức toàn diện về phát triển hệ thống quản trị thông tin trong một công ty. Sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ sẵn sàng để trở thành những chuyên gia công nghệ thông tin, quản trị dữ liệu hàng đầu tại các công ty.

Khoa Ngoại ngữ

Là ngành học giúp sinh viên phát triển khả năng ngoại ngữ toàn diện và được trang bị hoàn hảo về kiến thức văn học, văn hóa, xã hội của các quốc gia nói tiếng Anh. POU cung cấp 02 chuyên ngành chính là Tiếng Anh Thương Mại & Du Lịch, và Tiếng Anh Giảng Dạy Tiểu Học. Theo học các chương trình này, sinh viên có cơ hội phát triển các kỹ năng về tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết), kỹ năng tư duy, kỹ năng xã hội và kỹ năng nghiên cứu.

Khoa Luật

Là ngành học giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng thực hành điều dưỡng bậc Trung cấp, trình bày được những nội dung cơ bản về cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý.

 

ĐỐI TÁC

...