Tuyển sinh

 • Nghiệp vụ Hướng dẫn viên du lịch
 • Nghiệp vụ Thuyết minh viên du lịch
 • Nghiệp vụ Quản lý Khách sạn- Nhà hàng (Lễ tân; Buồng, Bar, Bếp)
 • Quản lý điều hành kinh doanh lữ hành.
 • Thủ tục nhập học bao gồm:

  + Giấy đăng ký học (do cơ sở chiêu sinh cấp).

  + 01 giấy chứng minh thư photo.

  + Bản sao bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp (có công chứng, bằng nước ngoài dịch công chứng)

  + 02 ảnh 3×4.

  Thời gian khai giảng: khai giảng lớp mới hàng tháng (chúng tôi sẽ thông báo về thời gian và địa điểm học đến từng học viên).

 
 
 

 ĐỐI TÁC