Cơ cấu tổ chức

 • Cơ cấu tổ chức:

+ Giám đốc, Phó Giám đốc

Giám đốc : Mai Thị Kiều Phượng

Phó Giám đốc : Lê Quang Lịch

Chuyên viên : Ngô Hà Giang

+ Giáo vụ

 • Chức năng – nhiệm vụ:

+ Chức năng: tổ chức tuyển sinh cho nhà trường và tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng ngắn hạn, liên kết đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ trong lĩnh vực đào tạo giáo dục của trường và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, liên kết bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch.

+ Nhiệm vụ:

 • Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động ngắn hạn, dài hạn, kế hoạch tuyển sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, các lớp liên kết bồi dưỡng nghiệp vụ.
 • Có trách nhiệm tổ chức thường xuyên các lớp đào tạo ngắn hạn theo quy định của nhà trường.
 • Có trách nhiệm tổ chức thường xuyên các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn, các lớp liên kết về du lịch.

+ Quy trình, biểu mẫu: Hồ sơ đăng kí (nhận tại Trung tâm)

+ Đối tác liên kết:

 • Công ty TNHH Vinpearl Nha Trang
 • Công ty Mia

+ Tuyển sinh:

 • Nghiệp vụ Hướng dẫn viên du lị
 • Nghiệp vụ Thuyết minh viên du lịch
 • Nghiệp vụ Quản lý Khách sạn- Nhà hàng (Lễ tân; Buồ Bar, Bếp)
 • Quản lý điều hành kinh doanh lữ hành.

+ Hoạt động đào tạo:  đã đào tạo hơn 700 học viên các khóa ngắn hạn

 • Nghiệp vụ Hướng dẫn viên du lịch.
 • Nghiệp vụ Quản lý Khách sạn- Nhà hàng (Lễ tân; Buồng. Bar, Bếp) cho Công ty Vinpearl

 

 

 ĐỐI TÁC