Các bộ môn

Danh sách giảng viên:

1. Bộ môn Quản trị kinh doanh - du lịch

Họ và tên Bộ môn
Nguyễn Cẩm Vân QTKD-DL
Nguyễn Quốc Tiến QTKD-DL
Đoàn Thị Thu Thương QTKD-DL
Lê Thị Lan Hương QTKD-DL
Nguyễn Dạ Thảo QTKD-DL
Nguyễn Lê Thu Nguyệt QTKD-DL
Phạm Thị Vân QTKD-DL
Trần Quang Toản QTKD-DL
Nguyễn Thái Hoàng QTKD-DL

2. Bộ môn Kế toán

Họ và tên Bộ môn
Đinh Thị Hải Yến KETOAN
Đinh Thị Kim Tuyền KETOAN
Hoàng Hùng KETOAN
Nguyễn Hữu Quy KETOAN
Huỳnh Thị Phương Anh KETOAN
Lê Thị Ngọc Thiện KETOAN

3. Bộ môn Tài chính ngân hàng

Họ và tên Bộ môn
Lê Hữu  TC-NH
Mai Văn Tới TC-NH
Nguyễn Huỳnh Kim Ngân TC-NH
Lương Thị Kim Duyên TC-NH
Ngô Hướng TC-NH
Lê Thị Hiệp Thương TC-NH
Đinh Văn Hương TC-NH
 
 
 

ĐỐI TÁC

...