Tại sao chọn Khoa?

Khoa Kinh tế - Du lịch đào tạo các ngành luôn được tuyển dụng cao nhất trên thị trường lao động. Trong đó, ngành Quản trị du lịch có nhu cầu rất cao ở Khánh Hòa nói riêng và Miền Trung nói chung. Thứ hai, một doanh nghiệp cần ít nhất một nhân viên đó là ngành Kế toán - Kiểm toán, khi nền kinh tế phát triển nhiều công ty ra đời thì nhu cầu tuyển dụng kế toán viên càng cao. Thứ ba, cứ đến hàng cuối năm mọi người thường chờ đợi xem ngành nào thưởng Tết cao nhất, trong đó vẫn thường xuyên nhắc đến nhiều nhất là khối ngân hàng, sinh viên tốt nghiệp từ ngành ngân hàng có đủ năng lực để tham gia vào các ngân hàng trong tỉnh và khu vực.

 
 
 

ĐỐI TÁC

...