Lãnh đạo Khoa

TRƯỞNG KHOA DU LỊCH VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

- Họ tên: PHẠM VĂN HẢI

- Trình độ: Tiến sĩ

- Chức vụ: Trưởng khoa

 

 ĐỐI TÁC