Thông điệp trưởng khoa

Khoa NN&XHH được thành lập từ năm học 2014 – 2015. Khi mới thành lập, khoa chỉ có 1 tổ bộ môn ngoại ngữ, đến năm học 2015 – 2016 theo Quyết định của Hiệu trưởng, trường thành lập thêm 2 tổ bộ môn Luật Kinh tế và Việt Nam học, như vậy Khoa có 3 tổ bộ môn quản lý 3 ngành học là: Ngôn Ngữ  Anh, Luật Kinh tế, Việt Nam học. Ngoài 3 ngành trên khoa còn được BGH giao nhiệm vụ quản lý và tham gia giảng dạy các môn học: Những NLCB Chủ nghĩa Mác – Lênin; Tư tưởng HCM; và Đường lối Cách mạng ĐCS Việt Nam cho Sinh viên toàn trường.

Là một Khoa có đội ngũ Giảng viên đông đảo có chất lượng, được đào tạo tại các trường Đại học và trên Đại học trong nước và ngoài nước. Các thầy, cô giáo có tâm huyết với nghề, có kinh nghiệm giảng dạy, quản lý lâu năm, có nhiều thành công trong giảng dạy và học tập, hy vọng sẽ có nhiều đóng góp quý báu trong đào tạo sinh viên, nghiên cứu khoa học đem lại bản sắc và thương hiệu cho Trường Đại Học Thái Bình Dương.

Sinh viên của Khoa là những sinh viên ưu tú, năng động, trẻ trung, có phẩm chất và có ý thức cao trong học tập, rèn luyện, có nhiều em là những sinh viên tiên tiến được kết nạp vào ĐCS Việt Nam. Kỳ vọng rằng với các chương trình đào tạo của Khoa NN&XHH sẽ trang bị cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có nhiều kiến thức sâu rộng về chuyên môn Ngôn ngữ Anh; Việt Nam học; Luật kinh tế, có kỹ năng giỏi đáp ứng được yêu cầu của Doanh nghiệp, của Xã hội, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Trưởng Khoa

TS.Nguyễn Nam Hà

 

ĐỐI TÁC

...