Giới thiệu

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Trong quá trình phát triển, Khoa Ngôn ngữ và Xã hội đã và đang từng bước mở thêm các bậc học, các hệ đào tào và các ngành đào tạo khác nhau trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ, đáp ứng kịp thời yêu cầu của xã hội và của các tổ chức, doanh nghiệp.

Hiện nay Khoa Ngôn ngữ và Xã hội đào tạo tất cả các hệ đào tạo như: đại học chính quy, liên thông chính quy, liên thông vừa làm vừa học từ trình độ trung cấp và cao đẳng lên đại học, văn bằng hai, với 12 chuyên ngành: Hướng dẫn du lịch và sự kiện; Văn hóa và ngôn ngữ báo chí; Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn; Nhật Bản học; Trung Quốc học; Hàn Quốc học; Tiếng Anh thương mại và du lịch; Tiếng Anh Biên – Phiên dịch; Tiếng Anh giảng dạy; Luật thương mại quốc tế; Luật kinh doanh; Luật kinh tế dân sự.  

Các chương trình đào tạo tại Khoa Ngôn ngữ và Xã hội  đều được thiết kế theo hướng ứng dụng thực tế nhằm đào tạo các nhà quản trị bậc trung và bậc cao cho các tổ chức/doanh nghiệp tại Việt Nam, giúp người học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp, có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức chuyên ngành phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế hay có thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

 

ĐỐI TÁC

...