Cơ cấu tổ chức

I/ Bộ máy Khoa Ngôn ngữ & Xã hội học:

 1. Nguyễn Nam Hà – Trưởng Khoa NN&XHH – Giảng viên Luật Kinh tế
 2. Mai Thị Kiều Phượng – Giảng viên Việt Nam học
 3. Trần Ngọc Diên Khánh – Giảng viên Ngôn Ngữ Anh
 4. Nguyễn Thúc Trí – Giảng viên Ngôn Ngữ Anh
 5. Đoàn Thị Thu Hà – Giảng viên cơ hữu Ngôn Ngữ Anh
 6. Nguyễn Thị Hồng Phương – Giảng viên Ngôn Ngữ Anh
 7. Dương Thị Lan Hương – Giảng viên Ngôn Ngữ Anh
 8. Ngô Văn Tăng Phước – Giảng viên Luật Kinh tế
 9. Lê Thị Kiều Duyên – Giảng viên Luật Kinh tế
 10. Hồ Thị Thùy Vân – Giảng viên Việt Nam học
 11. Nguyễn Trần Bảo Trinh – Giảng viên Việt Nam học
 12. Phạm Mỹ Linh – Thư ký Khoa NN&XHH

II/ Tổ bộ môn:

 1. Bộ môn Luật Kinh tế:
 • Trưởng bộ môn: TS.Nguyễn Nam Hà
 • Giảng viên: ThS.Ngô Văn Tăng Phước
 • Giảng viên: Ths.Lê Thị Kiều Duyên
 1. Bộ môn Việt Nam học:
 • Trưởng bộ môn: TS.Mai Thị Kiều PhượngA
 • Giảng viên: ThS.Hồ Thị Thùy Vân
 • Giảng viên: ThS.Nguyễn Trần Bảo Trinh
 1. Bộ môn Ngôn ngữ Anh:
 • Trưởng bộ môn: ThS.Trần Ngọc Diên Khánh
 • Giảng viên: ThS.Nguyễn Thúc Trí
 • Giảng viên: ThS.Đoàn Thị Thu Hà
 • Giảng viên: ThS.Nguyễn Thị Hồng Phương
 • Giảng viên: ThS.Dương Thị Lan Hương
 

ĐỐI TÁC

...