Cơ cấu tổ chức

  1. Phó trưởng Khoa: Ths. Nguyễn Đăng Bắc
  2. Danh sách giảng viên trong Khoa

STT

Họ và tên

Chuyên ngành

1

ThS. Nguyễn Đăng Bắc

Công nghệ thông tin

2

ThS. Lê Hữu Tuấn

Công nghệ thông tin

3

CH. Lê Trung Nghĩa

Khoa học máy tính

4

CH. Nguyễn Thành Phú

Khoa học tri thức; Công nghệ thông tin

5

PGS.TS. Huỳnh Văn Nam

Khoa học tri thức; Toán học

6

ThS. Lê Trung Tín

Tự động hóa

 

VP Khoa: Tầng 2, 27 Tô Hiến Thành, Tp. Nha Trang

Email: khoakh_cn@pou.edu.vn