Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC TẠI TRUNG TÂM

STT

Họ và

tên

Chức vụ

Email

Điện thoại

1

Ths. Nguyễn Thái

Hoàng

Phó Giám đốc

Phụ trách

 

 

0983 375 456

2

CN. Trần Thị Hoàng

Mai

Nhân viên

 

 

0962 749 959

3

Ths. Nguyễn Đăng

Bắc

Giảng viên

CNTT

 

 

0978.854.549

4

Ths. Lê Hữu

Tuấn

Giảng viên

CNTT

 

 

0977 061 971

5

Ths. Nguyễn Thúc

Trí

Giảng viên

Tiếng Anh

 

 

0905 025 809

6

Ths. Nguyễn Thị Hồng

Phương

Giảng viên

Tiếng Anh

 

 

0974 201 369

7

Ths. Đoàn Thị Thu

Hà

Giảng viên

Tiếng Anh

0914 485 521

8

Ths. Vòng Ngọc

Đan

Giảng viên

Tiếng Trung

 

 

0913 318 820

9

Ths. Kiều Xuân

Mai

Giảng viên

Tiếng Trung

 

01655 030 839

10

CN. Phùng Thị Thùy

Vân

Giảng viên

Tiếng Pháp

 

 

01266 505 777

 

 ĐỐI TÁC