Biểu mẫu

Tên biểu mẫu Link download
M1_Đơn chuyển lớp  Download
M2_Đơn xin chuyển ngành Download
M3_Đơn xin nghỉ học tạm thời Download
M4_Đơn xin đi học lại Download
M5_Đơn xin hoãn thi Download
M6_Đơn xin phúc khảo Download
M7_Đơn xin miễn giảm học phần Download
M8_Đơn xin đăng ký học vượt Download
M9_Đơn xin đăng ký ở ký túc xá Download
M10_Đơn xin chuyển khóa Download
M11_Đơn xin chuyển trường Download
M12_Phiếu đăng ký thi lại tốt nghiệp Download
M13_Phiếu đăng ký học lại Download
M14_Giấy xác nhận sinh viên Download
M15_Bảng diem Download
M16_Phiếu đăng ký thi lại Download
 
 
 
  PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG TIN LIÊN HỆ CẦN BIẾT
(0258) 3727149 - 3727182

Kế hoạch học tập: Lê Trung Nghĩa (0258 3727182)

Kết quả hình ảnh cho ICON nền suốt ĐỒNG HỒ Sáng 7:30-11:30; Chiều 13:30-17:00

Kết quả học tập: Nguyễn Thị Thảo (0258 3727182)

Lịch học: Huỳnh Hoàng Anh (0258 3727149)

Kết quả hình ảnh cho ICON nền suốt home

Phòng G08 – 79 Mai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa

Công tác sinh viên: Lê Thị Lan Hương (0258 3727149)