Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

BẢNG PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO

PHỤ TRÁCH CÁC MẢNG CÔNG VIỆC CỦA ĐƠN VỊ

STT Họ tên - Chức vụ Phụ trách
1

 

TS. Nguyễn Trùng Lập

Trưởng phòng

 (0258) 3727149

 090 443 4171

 

 
2

ThS. Đinh Văn Hương

Phó Trưởng phòng

 (0258) 3727149

 093 927 1172

 

 Phụ trách các công tác:
 • Triển khai các hoạt động của Phòng và phân công công việc cho nhân viên đảm bảo hoàn thành hiệu quả kế hoạch công việc
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo trong toàn trường theo học kỳ, năm học và toàn khóa học
 • Tham gia việc rà soát, hiệu chỉnh và xây dựng mới CTĐT đối với các ngành
 • Theo dõi chương trình, kế hoạch và công tác sinh viên. Rà soát, hiệu chỉnh và bổ sung các quy trình quy định liên quan đến công tác đào tạo và quản lý sinh viên
 • Phối hợp với các đơn vị tổ chức các buổi lễ khai giảng, tốt nghiệp theo quy định của Trường
 • Theo dõi phần mềm quản lý đào tạo

Công tác khác:

 • Hỗ trợ công tác tuyển sinh
 • Bí thư Chi bộ
 

 

CN. Lê Trung Nghĩa

Chuyên viên

 (0258) 3727182

 090 309 1982

 

 

Phụ trách các công tác:

 • Quản lý CTĐT, theo dõi điều chỉnh CTĐT
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo từng năm, từng học kỳ
 • Lập lịch thi cho sinh viên
 • Tổ chức đăng ký tín chỉ, lớp học phần
 • Lập kế hoạch học cho sinh viên (xây dựng TKB dự kiến…); khảo sát nhu cầu đăng ký học trả nợ và môn tự chọn
 • Quản trị website đơn vị
 • Phối hợp và tham gia xây dựng quy trình, biểu mẫu cùng các thành viên

 Công tác khác:

 • Hỗ trợ, xử lý các công tác đào tạo
 • Các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng/Phó phòng
4

 

KS. Nguyễn Thị Thảo

Chuyên viên

  (0258) 3727182

 098 890 4906

 

Phụ trách các công tác:

 • Cập nhật và quản lý kết quả học tập
 • Công tác xét học bổng, khen thưởng cho sinh viên
 • Công tác tốt nghiệp, cấp phát văn bằng, bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, xác minh văn bằng tốt nghiệp
 • Công tác học vụ bảo lưu, tiếp nhận, chuyển trường, chuyển khóa, chuyển ngành, thôi học
 • Thống kê, báo cáo công tác đào tạo trong và ngoài trường
 • Phối hợp và tham gia xây dựng quy trình, biểu mẫu cùng các thành viên

 Công tác khác:

 • Các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng/Phó phòng
5

 ThS. Huỳnh Hoàng Anh

Nhân viên

  (0258) 3727149

 035 779 6963

 

Phụ trách các công tác:

 • Lên và thực hiện kế hoạch đào tạo theo học kỳ, năm học và toàn khóa cho các lớp đào tạo ngoài trường: Thiết lập thời khóa biểu, lịch thi học kì, lịch học lại, thi lại
 • Lập phiếu báo giảng, giấy đi đường cho giảng viên đi giảng ngoài trường
 • Phối hợp với các cơ sở đào tạo và bộ phận kế toán trong việc theo dõi sinh viên hoàn thành nghĩa vụ đăng kí học phần, học phí cho các lớp ngoài trường
 • Làm hợp đồng thỉnh giảng và phối hợp thanh toán cho giảng viên thỉnh giảng tham gia các lớp giảng dạy ngoài trường
 • Quản lý các lớp ngoài giờ (VB2, LT)

Công tác khác:

 • Tiếp sinh viên, phụ huynh, khách
 • Các nhiệm vụ khác theo phân công của Phụ trách phòng
6

CN. Lê Thị Lan Hương

Chuyên viên

  (0258) 3727149

 097 417 3939

 

 Phụ trách các công tác:
 • Quản lý, lưu trữ hồ sơ, giấy tờ sinh viên các hệ, công tác sinh viên ngoại trú, công tác tiếp và hướng dẫn sinh viên, tham gia theo dõi công tác sinh viên nội trú
 • Trực tiếp theo dõi, đánh giá công tác Chủ nhiệm và Cố vấn học tập của giảng viên, công tác đánh giá rèn luyện sinh viên
 • Trực tiếp theo dõi, đánh giá công tác quản lý của Ban cán sự lớp
 • Cấp phát và quản lý Sổ đầu bài, sổ theo dõi giảng dạy, sổ tay giảng viên
 • Cấp phát các giấy tờ liên quan xác nhận sinh viên theo nhu cầu, Ký túc xá
 • Hỗ trợ xử lý công tác liên quan Giáo dục quốc phòng của sinh viên
 • Tiếp sinh viên, phụ huynh, khách của Phòng Đào tạo
 • Phối hợp các Khoa, phòng ban tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên

Công tác khác:

 • Hỗ trợ theo dõi kế hoạch đào tạo; lập thời khóa biểu và lịch thi các lớp liên thông (LT), văn bằng 2 (VB2)
 • Hỗ trợ làm hợp đồng mời giảng, tính giờ giảng các lớp liên thông (LT), văn bằng 2 (VB2)
 • Các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo phòng
7

 

CN. Trần Thị Ngọc Phượng

Nhân viên

  (0258) 3727149

 098 721 6577

 

 Phụ trách các công tác:
 • Dịch vụ mượn - trả tài liệu
 • Kiểm kê tài liệu
 • Bảo quản tài liệu
 • Tổ chức kho và quản lý tài liệu
 • Thanh lọc tài liệu

Công tác khác:

 • Quản lý bạn đọc
 • Hướng dẫn bạn đọc tra cứu CSDL
 • Các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo phòng
 
  PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG TIN LIÊN HỆ CẦN BIẾT
(0258) 3727149 - 3727182

Kế hoạch học tập: Lê Trung Nghĩa (0258 3727182)

Kết quả hình ảnh cho ICON nền suốt ĐỒNG HỒ Sáng 7:30-11:30; Chiều 13:30-17:00

Kết quả học tập: Nguyễn Thị Thảo (0258 3727182)

Lịch học: Huỳnh Hoàng Anh (0258 3727149)

Kết quả hình ảnh cho ICON nền suốt home

Phòng G08 – 79 Mai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa

Công tác sinh viên: Lê Thị Lan Hương (0258 3727149)