Lịch thi lại HSSV khóa 8

Thông Báo về lịch thi lại HK2 năm học 2015-2016:

1. Khóa 8: thời gian thi: 2/8 - 7/8/2016

2. Các khóa 5,6,7: thi từ ngày 26-30/8/2016

Bài viết liên quan

 

ĐỐI TÁC

...