Lãnh đạo Khoa

TRƯỞNG KHOA LUẬT

- Họ tên: NGUYỄN NAM HÀ

- Trình độ: Tiến sĩ

- Chức vụ: Trưởng khoa

 

 

 

 ĐỐI TÁC