Khoa

Khoa Kinh tế và Luật

Là ngành học giúp sinh viên phát triển các kỹ năng toàn diện và cung cấp kiến thức tổng quát và toàn diện về sự hoạt động của một công ty trong lĩnh vực DU LỊCH như nhà hàng, khách sạn, các công ty tổ chức tour hay team building… Bạn sẽ được học về Kế Toán, Tài Chính, Marketing, Chiến Lược, Nhân Sự, Vận Hành, Logistic

Khoa Công nghệ thông tin

Là ngành học giúp sinh viên phát triển kỹ năng về máy tính và kiến thức toàn diện về phát triển hệ thống quản trị thông tin trong một công ty. Sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ sẵn sàng để trở thành những chuyên gia công nghệ thông tin, quản trị dữ liệu hàng đầu tại các công ty.

 

 ĐỐI TÁC