Phân công theo dõi, giúp đỡ quần chúng kết nạp Đảng

Phân công theo dõi, giúp đỡ quần chúng kết nạp Đảng, tải văn bản

Bài viết liên quan

 

                 Chi bộ Đảng trường Đại học Thái Bình Dương

                 Email:

                 Chịu trách nhiệm nội dung: TS Đỗ Văn Ninh - Bí thư Chi bộ Đảng, Phó Hiệu trưởng