Cấp uỷ Đảng

   

Đồng chí: TS. Đỗ Văn Ninh

Chức vụ: Bí thư Chi bộ Đảng, Phó Hiệu trưởng

Email:

 

   

Đồng chí: Nguyễn Ngọc Thường

Chức vụ: Phó Bí thư Chi bộ Đảng

Email:

 

   

Đồng chí: Ths. Đinh Văn Hương

Chức vụ: Cấp uỷ viên, Chủ tịch Công đoàn, Phụ trách Phòng Đào tạo.

Email: [email protected]

 
 
 

                 Chi bộ Đảng trường Đại học Thái Bình Dương

                 Email:

                 Chịu trách nhiệm nội dung: TS Đỗ Văn Ninh - Bí thư Chi bộ Đảng, Phó Hiệu trưởng