Nghị quyết Chi bộ

NGHỊ QUYẾT

 ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG

LẦN THỨ HAI NHIỆM KỲ 2015-2020

 

Đại hội Chi bộ trường Đại học Thái Bình Dương lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020 được tiến hành vào 7h30  ngày 27 tháng 03 năm 2015.

Tham gia Đại hội có : 28 đảng viên được triệu tập, vắng 2 có lý do.

Trong đó: Đảng viên chính thức: 22, Đảng viên dự : 4

 1. Đại hội đã tiến hành thực hiện các nội dung sau:
 2. Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ I (2011-2015) và phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ Trường Đại học Thái Bình Dương nhiệm kỳ II (2015-2020).
 3. Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ I (2011-2015).
 4. Bầu cấp ủy nhiệm kỳ mới (2015 – 2020)
 5. Báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng viên góp ý vào dự thảo các văn kiện của Trung Ương trình Đại hội XII của Đảng và văn kiện trình Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan Tỉnh Khánh Hòa lần thứ VII nhiệm kỳ 2015-2020.
 6. Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan Tỉnh Khánh Hòa lần thứ VII.

Sau khi thảo luận và bổ sung báo cáo, Đại hội tán thành và nhất trí thông qua nội dung các báo cáo do chi ủy nhiệm kỳ I trình Đại hội.

 1. Đại hội đã biểu quyết phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ II (2015-2020) gồm các nội dung chính sau:
 2. Phấn đấu 100% đảng viên, cán bộ, giảng viên và người lao động được phổ biến, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thường xuyên; trong nhà trường không có người chậm tiến.
 3. Tham gia với lãnh đạo nhà trường, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và công tác quản lý. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp lần đầu đạt 60%.
 4. Phấn đấu hàng năm có 90% đảng viên có đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 10% -> 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 5. Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 25 Đảng viên mới, phấn đấu nâng chi bộ nhà trường trở thành Đảng bộ.
 6. Hàng năm phấn đấu xây dựng chi bộ được công nhận là chi bộ trong sạch, vững mạnh và cơ quan đạt được tiêu chí cơ quan văn hóa.
 7. Đảm bảo hàng năm 100% cấp ủy và Đảng viên được kiểm tra, giám sát.
 8. Lãnh đạo các đoàn thể hàng năm được công nhận là đơn vị xuất sắc – vững mạnh, xuất sắc.
 9. Trong nhiệm kỳ, xây dựng và thực hiện qui chế phối hợp với hội đồng quản trị, hiệu trưởng vì mục tiêu xây dựng và phát triển nhà trường.
 10. Quyết tâm nâng cao vai trò lãnh đạo của chi ủy, gắn liền hoạt động của chi bộ với các hoạt động của nhà trường; tăng cường công tác kiểm tra đảng viên thực hiện điều lệ đảng..

 III. Tổng hợp ý kiến đóng góp cho Đại hội

 1. Đại hội đã nghe ý kiến đóng góp, chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh KH về hoạt động của chi bộ, nhà trường.
 2. Đại diện cấp ủy đã có ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa và ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.
 3. Cấp ủy phải thường xuyên quan tâm đến công tác tư tưởng, tuyên truyền vận động cán bộ, nhân viên, giảng viên trong toàn trường chấp hành pháp luật.
 4. Tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh, bồi dưỡng nhiệm vụ công tác đảng cho cấp ủy nhiệm kỳ mới.
 5. Chi bộ cần tăng cường công tác phát triển đảng viên, quan tâm đến hoạt động của Đoàn thanh niên, hội sinh viên trong nhà trường.
 6. Do đặc thù hoạt động của trường tư thục, nhà trường luôn có sự biến động về nhân sự, đề nghị đảng cấp trên quan tâm đào tạo, giúp đỡ chi ủy, chi bộ.
 7. Cần bổ sung kinh phí hoạt động cho chi bộ nhà trường.
 8. Lãnh đạo Đảng ủy khối cần thường xuyên quan tâm, động viên đến các hoạt động của chi bộ, nhà trường.

  Công tác bầu cử trong Đại hội

 1. Đại hội đã bầu ra chi ủy nhiệm kỳ II (2015 – 2020) gồm : 03 đồng chí
 2. Đồng chí : Đỗ Văn Ninh (20/21 phiếu - 95,2%)
 3. Đồng chí : Nguyễn Ngọc Thường (17/21 phiếu – 81%)
 4. Đồng chí : Đinh Văn Hương (18/21 phiếu – 85,7%)
 5. Bầu cử bí thư và phó bí thư chi bộ :
 6. Đồng chí Đỗ Văn Ninh - bí thư chi bộ (19/19 – 100%)
 7. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thường - phó bí thư chi bộ (19/19 – 100%)
 8. Đại hội cũng đã bầu ra Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan Tỉnh Khánh Hòa lần thứ VII, gồm 4 đồng chí, trong đó có 1 đồng chí dự khuyết.
 9. Đồng chí Đỗ Văn Ninh
 10. Đồng chí Đinh Văn Hương
 11. Đồng chí Trần Anh Tuấn
 12. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thường (dự khuyết)

Chi ủy nhiệm kỳ mới (2015 – 2020) điều hành hoạt động của chi bộ để thực hiện các nhiệm vụ mà Đại hội đã biểu quyết trên đây.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên và sinh viên tích cực phát huy những thành tích đã đạt được trong những thời gian qua, khắc phục những nhược điểm còn tồn tại để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong thời gian tới, góp phần tích cực đóng góp thành tích cho ngành GD-ĐT tại địa phương; ra sức xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Đại hội kết thúc vào lúc: 11h30 ngày 27 tháng 03 năm 2015

 
 
 

                 Chi bộ Đảng trường Đại học Thái Bình Dương

                 Email:

                 Chịu trách nhiệm nội dung: TS Đỗ Văn Ninh - Bí thư Chi bộ Đảng, Phó Hiệu trưởng